សូមអបអរសាទរគម្រប់ខួប ៥០ឆ្នាំរបស់ផលិតផល Biolane Cambodia ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសបារាំង។ #nikki

អរគុណ! បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីឌីអូខាងលើ សូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យ SUBSCRIBE ផងដើម្បីទទួលវីឌីអូថ្មីៗបន្តរ: សូមអរគុណ!
More info ទស្សនាវីឌីអូ បន្តរសូមចុចខាងក្រោម
Video1:https://youtu.be/WXUcALpfYhs
Video2:https://youtu.be/guEavVlBImY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *